Hankkeen toteuttajat

Keruun järjestää Työväen muistitietotoimikunta ja tutkija Pete Pesonen. Paikallisena yhteistyökumppanina keruussa toimii Kuusankoski-Seura ry. Hanketta rahoittaa Koneen Säätiö.

Aineiston käyttö

Keruuseen osallistuneiden muistelmien edellytetään olevan jatkossa tutkimuskäytössä ja mahdollisista käyttöä koskevista rajoituksista on mainittava erikseen. Liitä muistelmakirjoituksesi yhteyteen seuraavanlainen teksti: Luovutan kirjoitukseni Työväen Arkiston muistitietokokoelmiin tutkimuskäyttöä varten. (Allekirjoitus)

Lisätietoja

Keruun vastuuhenkilönä toimii tutkija Pete Pesonen, pete.pesonen(a)tyark.fi, 040 455 3198 Paikallinen yhteyshenkilö ja sivuston kuva: Eijaleena Martikainen